Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Thứ Bảy, 09 - 12 - 2023 | 3:10 chiều

Liên hệ:  masovietnam@gmail.com

Thủ tục tham gia

Thông tin giới thiệu

Thủ tục tham gia

Điều 6. Điều kiện trở thành Hội viên.

1. Các tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ ở Việt Nam sử dụng mã số mã vạch trên sản phẩm, các tổ chức và cá nhân khác của Việt nam quan tâm đến việc sử dụng và phát triển công nghệ mã số mã vạch cho  sản phẩm, dịch vụ và các ứng dụng khác, có nguyện vọng đều được quyền gia nhập Hội.

2. Hội có hội viên tập thể, hội viên cá nhân, hội viên chính thức, hội viên liên kết và hội viên danh dự.

– Hội viên tập thể là các doanh nghiệp và tổ chức quan tâm đến việc ứng dụng công nghệ mã số mã vạch tại các doanh nghiệp và tổ chức của mình.

– Hội viên cá nhân là cá nhân các nhà quản lý, các nhà khoa học công nghệ quan tâm đến hoạt động mã số mã vạch nói chung .

– Hội viên liên kết là các tổ chức hoặc cá nhân có nguyện vọng gia nhập Hội nhưng chưa đủ điều kiện để trở thành Hội viên chính thức.

– Hội viên danh dự là các tổ chức hoặc cá nhân có nhiều đóng góp cho quá trình thành lập và hoạt động của Hội.

Các Hội viên liên kết và Hội viên danh dự có các quyền của Hội viên chính thức trừ quyền biểu quyết và tham gia vào Ban chấp hành Hội.

Điều 7. Thể thức tham gia vào Hội.

Các tổ chức và cá nhân đã nói ở  điều 6 (trừ hội viên danh dự) muốn gia nhập  Hội phải gửi đơn xin gia nhập Hội, tới Ban Thường vụ Hội và cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản trong điều lệ của Hội. Các tổ chức và cá nhân được trở thành Hội viên chính thức của Hội kể từ được Ban Thường vụ Hội phê chuẩn và cấp giấy chứng nhận Hội viên.

Điều 8: Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội viên.

1. Quyền hạn:   Hội viên  của  Hội có những quyền sau đây:

a) Được Hội bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo qui định của pháp luật.

b) Được cung cấp các tài liệu về mã số mã vạch sản phẩm, các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế có liên quan đến mã số mã vạch. Được hướng dẫn, đào tạo và tư vấn về mã số mã vạch sản phẩm và các kỹ thuật tiên tiến, được cung cấp các thông tin trong và ngoài nước có liên quan theo khả năng kinh phí của  Hội.

c) Được tham gia vào các hoạt động của  Hội theo qui định của pháp luật.

d) Được quyền bầu cử, ứng cử, đề cử vào các cơ quan lãnh đạo Hội, được tham dự và  biểu quyết trong các hội nghị theo Điều lệ Hội.

2. Nghĩa vụ:

Hội viên của  Hội  phải đóng Hội phí gia nhập và Hội phí hàng năm, tham gia tích cực vào các hoạt động của Hội và phải thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ qui định cho hội viên theo  điều lệ và qui chế hoạt động của Hội.

Điều 9. Ra khỏi Hội.

Hội viên nào muốn ra khỏi Hội phải thông báo chính thức bằng văn bản cho Ban thường vụ Hội. Việc ra khỏi Hội sẽ được thông báo cho các hội viên của Hội  và hội viên ra khỏi Hội không được yêu cầu gì về tài sản và tài chính của Hội.

Để lại bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

HỘI MÃ SỐ MÃ VẠCH VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 50, ngõ 84, phố Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội
Email:  masovietnam@gmail.com

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI