Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Thứ Bảy, 09 - 12 - 2023 | 3:06 chiều

Liên hệ:  masovietnam@gmail.com

Nhiệm vụ và chức năng

Thông tin giới thiệu

Nhiệm vụ và chức năng

Điều 4:  Nhiệm vụ của Hội.

1. Tập hợp các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghệ mã số mã vạch sản phẩm để trao đổi thông tin, kinh nghiệm chuyên môn, hợp tác giúp đỡ nhau trong việc ứng dụng công nghệ này vào sản xuất và kinh doanh.

2. Thực hiện  hoạt động tư vấn, dịch vụ kỹ thuật cho các doanh nghiệp trong việc ứng dụng công nghệ mã số mã vạch sản phẩm để phân định các sản phẩm, dịch vụ, địa điểm và các lĩnh vực khác dựa trên các tiêu chuẩn và qui định quốc tế để ứng dụng trong tự động hoá các khâu quản lý  sản xuất, lưu thông sản phẩm hàng hoá và dịch vụ trong các ngành kinh tế, nhằm nâng cao hiệu quả  hoạt động của các hội viên và của nền kinh tế nói chung.

3. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về công nghệ mã số mã vạch.

4.  Thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội  đối với các văn bản pháp luật của Nhà nước, các qui định của cơ quan quản lý nhà nước về phát triển, ứng dụng công nghệ mã số mã vạch sản phẩm.

5. Nghiên cứu khãa học, phát triển công nghệ mã số mã vạch để áp dụng trong sản xuất kinh doanh sản phẩm. Hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng những tiến bộ về kỹ thuật mã số mã vạch để phát triển kinh doanh và hội nhập quốc tế.

6.  Tổ chức huấn luyện đào tạo về  công nghệ mã số mã vạch, phổ biến  qui định kỹ thuật có liên quan tới mã số mã vạch để các hội viên tự nguyện áp dụng theo hướng hội nhập quốc tế.

7. Tham gia  các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực mã số mã vạch sản  phẩm theo quy định của pháp luật.

8. Đảm bảo hoạt động của Hội đúng Điều lệ và pháp luật qui định.

9.  Bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của Hội viên.

10. Quản lý Hội viên theo quy định của Điều lệ.

Điều 5. Quyền hạn của Hội.

1. Đại diện cho các Hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại với các cơ quan và tổ chức liên quan đến lĩnh vực áp dụng mã số mã vạch sản phẩm ở Việt nam.

2.  Hội được tham gia diễn đàn, hội thảo các hoạt động về mã số mã vạch, được gia nhập làm thành viên các tổ chức nghề nghiệp trong nước, khu vực và quốc tế theo quy định của pháp luật.

3.Tổ chức xuất bản sách, tài liệu chuyên môn, tập san, bản tin, tạp chí và các phương tiện thông tin đại chúng khác để phục vụ cho hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

4. Được nhận tài trợ và ủng hộ của các cơ quan nhà nước, các tổ chức và cá nhân ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

5. Được kết nạp hội viên vào hội và khai trừ hội viên ra khỏi Hội.

Để lại bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

HỘI MÃ SỐ MÃ VẠCH VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 50, ngõ 84, phố Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội
Email:  masovietnam@gmail.com

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI