Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Thứ Bảy, 09 - 12 - 2023 | 2:33 chiều

Liên hệ:  masovietnam@gmail.com

Nhiệm vụ và chức năng

Điều 4:  Nhiệm vụ của Hội. 1. Tập hợp các tổ …

Read more

Thủ tục tham gia

Điều 6. Điều kiện trở thành Hội viên. 1. Các tổ …

Read more

Lịch sử hình thành phát triển

Điều 1. Tên gọi: Hội Mã số Mã vạch Việt nam.Tên giao …

Read more

Danh sách lãnh đạo

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ PHÒNG BAN 1 Phó Đức …

Read more

Quy chế

Read more

Điều lệ

Read more

Sơ đồ tổ chức

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ PHÒNG BAN 1 Phó Đức …

Read more

HỘI MÃ SỐ MÃ VẠCH VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 50, ngõ 84, phố Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội
Email:  masovietnam@gmail.com

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI