Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Thứ Bảy, 09 - 12 - 2023 | 3:15 chiều

Liên hệ:  masovietnam@gmail.com

Các bước để thực hiện việc áp dụng mã số mã vạch

Trước khi có thể bắt đầu sử dụng mã vạch, công …

Read more

Thủ tục đăng ký

Căn cứ quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và …

Read more

Hồ sơ đăng ký gồm

Bản Đăng kí sử dụng MSMV đã điền đầy đủ thông …

Read more

HỘI MÃ SỐ MÃ VẠCH VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 50, ngõ 84, phố Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội
Email:  masovietnam@gmail.com

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI