Tag Archive: numbering and barcoding

Các bước để thực hiện việc áp dụng mã số mã vạch

Bước 1: Đăng kí sử dụng Mã doanh nghiệp GS1 ________________________________________ Trước khi có thể bắt đầu sử dụng mã vạch, công ty phải tạo các mã số để sau đó mã hóa thành vạch. Những mã số này được… (Read more)