Tag Archive: áp dụng mã số mã vạch

Giới thiệu về mã số mã vạch

Hội mã số mã vạch Việt Nam Giới thiệu về Mã vạch: Để tạo thuận lợi và nâng cao năng suất, hiệu quả trong bán hàng và quản lý kho người ta thường in trên hàng hoá một loại mã… (Read more)

Các bước để thực hiện việc áp dụng mã số mã vạch

Bước 1: Đăng kí sử dụng Mã doanh nghiệp GS1 ________________________________________ Trước khi có thể bắt đầu sử dụng mã vạch, công ty phải tạo các mã số để sau đó mã hóa thành vạch. Những mã số này được… (Read more)