Mực in mã vạch

Các loại mực in thông dụng

Mực in mã vạch Resin/ Ribbon Wax 110×100   Mực in mã vạch wax 110mm x100m Mực in mã vạch wax 110mm x 300m GODEX Mực in mã vạch Mực in mã vạch Resin Ribbon Wax RESIN B110 in mã… (Read more)