Giới thiệu

Tổ chức và hoạt động của Hội

Hội mã số mã vạch Việt Nam Điều 10. Cơ cấu tổ chức của Hội. Hội được thành lập và hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự trang trải và tự quản. Tổ chức của Hội bao gồm: -… (Read more)

Hội viên

Hội mã số mã vạch Việt Nam Điều 6. Điều kiện trở thành Hội viên. 1. Các tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ ở Việt Nam sử dụng mã số mã vạch trên sản phẩm,… (Read more)

Nhiệm vụ và quyền hạn

Hội mã số mã vạch Việt Nam Điều 4:  Nhiệm vụ của Hội. 1. Tập hợp các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghệ mã số mã vạch sản phẩm để trao đổi thông tin,… (Read more)

Tên gọi, tôn chỉ, mục đích

  Hội mã số mã vạch việt nam Điều 1. Tên gọi: Hội Mã số Mã vạch Việt nam. Tên giao dịch quốc tế là: Vietnam Association for Numbering and Barcoding. Tên viết tắt: Vina-code. Điều 2. Tôn chỉ, mục đích… (Read more)