Author Archive: msmv

Ích lợi của việc áp dụng MSMV trong sản xuất hàng hóa

Lợi ích của việc áp dụng mã vạch trong sản xuất hàng hoá: + Góp phần bảo vệ thương hiệu thông qua nhãn mã vạch. + Kiểm soát tiến độ sản xuất một cách trực tuyến (ngay lập tức). +… (Read more)

Tiện ích khi sử dụng mã số mã vạch

Mã vạch cung cấp nhiều tiện ích cho người tiêu dùng bởi nhiều lý do. Một trong những nguyên nhân chính là những mã vạch này có thể giúp bạn tiết kiệm được nhiều thời gian trong quá trình sắp… (Read more)

Mã số mã vạch là gì ?

Mã số mã vạch (MSMV) là một trong các công nghệ nhận dạng và thu thập dữ liệu tự động các đối tượng là sản phẩm, dịch vụ, tổ chức hoặc địa điểm… dựa trên việc ấn định một mã… (Read more)

Giới thiệu về mã số mã vạch

Hội mã số mã vạch Việt Nam Giới thiệu về Mã vạch: Để tạo thuận lợi và nâng cao năng suất, hiệu quả trong bán hàng và quản lý kho người ta thường in trên hàng hoá một loại mã… (Read more)

Các bước để thực hiện việc áp dụng mã số mã vạch

Bước 1: Đăng kí sử dụng Mã doanh nghiệp GS1 ________________________________________ Trước khi có thể bắt đầu sử dụng mã vạch, công ty phải tạo các mã số để sau đó mã hóa thành vạch. Những mã số này được… (Read more)

Thủ tục đăng ký

Căn cứ quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch”, Thông tư số 88/2002/TT-BTC ngày 2/10/2002 của Bộ Tài chính về việc “Qui… (Read more)