Author Archive: msmv

Quy tắc tính số kiểm tra

Hướng dẫn các bạn cách tính số kiểm tra mã EAN -13 1. Từ phải sang trái, cộng tất cả các con số ở vị trí lẻ (trừ số kiểm tra) 2. Nhân kết quả bước 1 với 3 3…. (Read more)

Cấu tạo của mã vạch

Hội mã số mã vạch Việt Nam  Mã số của hàng hoá có các tính chất sau: – Nó là con số duy nhất đặc trưng cho hàng hoá. Mỗi loại hàng hoá được nhận diện bởi một dãy số… (Read more)

Hồ sơ đăng ký gồm

1. Bản Đăng kí sử dụng MSMV đã điền đầy đủ thông tin, thủ trưởng kí tên, đóng dấu (02 bản) Mẫu đăng ký xem tại đây : Bảng đăng ký MSMV mẫu Hướng dẫn ghi thông tin xem tại đây : Hướng… (Read more)

Ứng dụng của mã số mã vạch trên hàng hóa

Hội mã số mã vạch Việt Nam Mã vạch là sự thể hiện thông tin trong các dạng nhìn thấy trên các bề mặt hàng hóa mà máy móc có thể đọc được. Ứng dụng của mã số mã vạch… (Read more)

Phân loại mã số mã vạch

Hội mã sô mã vạch Việt Nam Có thể nói mã vạch là một đội quân các mã số, mã vạch xuất hiện ở mọi nơi, mọi quốc gia, xuất hiện trên hầu hết các sản phẩm,ai cũng thấy mã… (Read more)

Tổ chức và hoạt động của Hội

Hội mã số mã vạch Việt Nam Điều 10. Cơ cấu tổ chức của Hội. Hội được thành lập và hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự trang trải và tự quản. Tổ chức của Hội bao gồm: -… (Read more)

Hội viên

Hội mã số mã vạch Việt Nam Điều 6. Điều kiện trở thành Hội viên. 1. Các tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ ở Việt Nam sử dụng mã số mã vạch trên sản phẩm,… (Read more)

Nhiệm vụ và quyền hạn

Hội mã số mã vạch Việt Nam Điều 4:  Nhiệm vụ của Hội. 1. Tập hợp các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghệ mã số mã vạch sản phẩm để trao đổi thông tin,… (Read more)

Tên gọi, tôn chỉ, mục đích

  Hội mã số mã vạch việt nam Điều 1. Tên gọi: Hội Mã số Mã vạch Việt nam. Tên giao dịch quốc tế là: Vietnam Association for Numbering and Barcoding. Tên viết tắt: Vina-code. Điều 2. Tôn chỉ, mục đích… (Read more)

Có bao nhiêu loại mã vạch?

mavach2

Hội mã số mã vạch Việt Nam Có thể nói mã vạch cũng giống như một đạo quân các ký hiệu quen thuộc, chúng xuất hiện ở khắp mọi nơi, mọi chỗ, trên hầu hết các sản phẩm lưu hành… (Read more)